Opakowania JESafe

Firma JES Opakowania ma przyjemność przedstawić oraz zaoferować swoim kontrahentom serię innowacyjnych, bezpiecznych opakowań, wykonanych w technologii IML.

Opakowania oferowane pod marką JESafe są wyjątkowo bezpieczne dla przechowywanej żywności, ponieważ znacząco obniżono w nich migrację szkodliwych elementów składowych opakowań do żywności.

Badania laboratoryjne (dostępne do wgląda na życzenie) jednoznacznie potwierdzają, iż nasze innowacyjne opakowania, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technchiki i chemii, posiadają bardzo niskie progi migracji globalnej do wszystkich standardowych płynów modelowych. Progi te są zdecydowanie niższe, niż przy standardowych rozwiązaniach.

Uzyskanie takich wyników, nie byłoby możliwe bez przeprowadzenia skomplikowanych prac badawczo-rozwojowych oraz bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Stworzenie rodziny opakowań JESafe możliwe było dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Jesteśmy niezwykle dumni, mogąc zaoferować Państwu nowość w skali europejskiej, made in Poland – opakowania pod marką JESafe!

W skład oferty produktowej JESafe wchodzą:

Opakowanie 250/900 typu Oval o pojemności 1ltr, przystosowane pod zgrzew wraz z pokrywką 250/PZ

Opakowanie typu Prostokąt 260/1000 o pojemności 1ltr, wraz z pokrywką ze szczelnym zamknięciem 260/P:

Opakowanie typu Oval 50/200 o pojemności 200ml, przystosowane pod zgrzew z pokrywką 50/PZ:

Opakowanie kształtowe 40/130, przystosowane pod zgrzew wraz z pokrywką 40/PZ:

Opakowania serii 50/200 oraz 40/130 mogą być wykonywane z tworzyw odzyskiwanych – poprodukcyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych etykiet wewnętrznych, opakowania te posiadają zmniejszoną migrację – nawet w porównaniu do standardowych opakowań, produkowanych z materiału pierwotnego.

Opakowania serii JESafe dostępne są tylko z etykietami IML.

Zapytania oraz wszelkie pytania dotyczące opakowań JESafe prosimy kierować pod dedykowany adres e-mail: jesafe@jesopakowania.pl lub pod numer telefonu: +48 514 203 647.

Skip to content