Firma uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej firmy JES Opakowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

Projekt obejmuje swym zakresem wymianę starej wtryskarki hydraulicznej na energooszczędną wtryskarkę elektryczną.
Projekt realizowany będzie 01.08.2023-31.03.2025.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na poziomie 65,89%.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 875 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 937 500,00 zł

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację pn.

Innowacje w przemyśle spożywczym

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu wdrożenie do produkcji nowej generacji opakowania, które jest przystosowane do wykorzystania w procesach sterylizacji i pasteryzacji. Nowe parametry opakowania zostały osiągnięte dzięki przeprowadzonym badaniom nad kształtem opakowania, które będzie w stanie skompensować gwałtowne wzrosty ciśnienia wewnątrz opakowania

Efektem projektu będzie opakowanie cienkościenne, jednorazowe, wytwarzane metodą wtryskową, wykonane z polipropylenu, składające się z pokrywki i pojemnika.

POIR.03.02.01-32-0002/20

Koszalin, grudzień 2020

Informujemy, że Spółka JES OPAKOWANIA uzyskała dotację na realizację działań operacyjnych w ramach projektu :

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie utrzymania bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Beneficjent: JES OPAKOWANIA Spółka z o.o. Spółka komandytowa
KRS: 0000398512 NIP: 669-238-87-32  REGON: 320012573
Numer umowy: POIR 03.04.00-32-0063/20-00

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Produkcja opakowań z tworzyw odzyskanych o ograniczonej migracji metodą wtryskową”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej generacji opakowań
z tworzyw sztucznych z folią barierową aplikowaną, jako etykieta IML.

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – opakowania z tworzywa odzyskanego, przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Wartość projektu: 1 845 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 675 000,00 PLN

Projekt nr RPZP.01.05.00-32-W053/19

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

“Bezpieczne opakowania nowej generacji JESafe”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych opakowań z bezpieczną etykietą IML.

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowej grupy produktów – opakowań JESafe.

Wartość projektu: 9 863 616,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 806 720,00 PLN

Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0085/16
Osoba do kontaktu: Paweł Sobczak

Koszalin, grudzień 2016

W roku 2009 firma JE Sobczak sp.j. ubiegała się o dotację ze środków UE na zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji opakowań. W 2010 roku, w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, projekt zgłoszony przez firmę JE Sobczak uzyskał bardzo wysokie, trzecie miejsce.

Od 2010 roku, rozpoczęła się realizacja projektu nr WND-RPZP.01.01.02-32-226/09 pt.: “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prostokątnych opakowań z barierowymi etykietami IML dla przemysłu spożywczego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono:

 • Nowoczesną wtryskarkę
 • Nowoczesny manipulator do podawania etykiety
 • Formę

Po wdrożeniu i uruchomieniu, w 2011 roku oferta firmy JE Sobczak sp.j. zwiększyła się o następujący asortyment:

 • wiadro 5l kwadrat z rączką;
 • wiadro 5l kwadrat z rączką + IML;
 • wiadro 5l kwadrat z rączką + IML barierowy;

Jednocześnie, dzięki elastyczności nowej linii produkcyjnej, możliwe stało się ograniczenie kosztów wytwarzania niektórych pojemników, obecnych w ofercie firmy.

W roku 2011 firma JE Sobczak sp.k. uzyskała dotację ze środków UE na rozwinięcie technologii produkcji opakowań barierowych.

Od roku 2012 rozpoczęła się realizacja projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-094/10 pt.: “Uruchomienie produkcji przemysłowej pojemników barierowych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zbudowano nowoczesną halę produkcyjną o podwyższonym standarcie czystości, wyremontowano i zmodernizowano magazyn dostosowywując go do wymagań czystości niezbędnych przy składowaniu pojemników barierowych.

W ramach projektów zakupiono dwie w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne do produkcji pojemników barierowych.

Po wdrożeniu i uruchomieniu, w 2013 roku oferta firmy JE Sobczak sp.k. zwiększyła się o następujący asortyment:

 • wiadro 3l kwadratowe z rączką;
 • wiadro 3l kwadratowe z rączką + IML;
 • wiadro 3l kwadratowe z rączką + IML barierowe;
 • pokrywka kwadratowa;
 • pokrywka kwadratowa + IML;
 • pokrywka kwadratowa + IML barierowa.

Jednocześnie, dzięki elastyczności nowych linii produkcyjnych, możliwe stało się ograniczenie kosztów wytwarzania niektórych pojemników, obecnych w ofercie firmy.

Skip to content