Firma uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej firmy JES Opakowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

Projekt obejmuje swym zakresem wymianę starej wtryskarki hydraulicznej na energooszczędną wtryskarkę elektryczną.
Projekt realizowany będzie 01.08.2023-31.03.2025.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej na poziomie 65,89%.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 875 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 937 500,00 zł

We are pleased to announce that our Company has been awarded a grant for the implementation of the “Innovation in the food industry” project.

Innovations in the food industry

The project is implemented under Measure 3.2 Support for the implementation of R&D work results, sub-measure 3.2.1 Research for the market of the Operational Programme Intelligent Development 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.

The aim of the project is to implement into production a new generation of packaging that is adapted for use in sterilisation and pasteurisation processes. The new packaging parameters have been achieved thanks to research into the shape of the packaging, which will be able to compensate for surges of pressure inside the packaging

The project will result in an injection-moulded, thin-walled, disposable packaging made of polypropylene, consisting of a lid and a container.

POIR.03.02.01-32-0002/20

Koszalin, December 2020

Informujemy, że Spółka JES OPAKOWANIA uzyskała dotację na realizację działań operacyjnych w ramach projektu :

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie utrzymania bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Beneficjent: JES OPAKOWANIA Spółka z o.o. Spółka komandytowa
KRS: 0000398512 NIP: 669-238-87-32  REGON: 320012573
Numer umowy: POIR 03.04.00-32-0063/20-00

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Produkcja opakowań z tworzyw odzyskanych o ograniczonej migracji metodą wtryskową”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.5  Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej generacji opakowań
z tworzyw sztucznych z folią barierową aplikowaną, jako etykieta IML.

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – opakowania z tworzywa odzyskanego, przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Wartość projektu: 1 845 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 675 000,00 PLN

Projekt nr RPZP.01.05.00-32-W053/19

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

“Bezpieczne opakowania nowej generacji JESafe”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych opakowań z bezpieczną etykietą IML.

Planowane efekty: w rezultacie projektu planowane jest wprowadzenie na rynek nowej grupy produktów – opakowań JESafe.

Wartość projektu: 9 863 616,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 806 720,00 PLN

Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0085/16
Osoba do kontaktu: Paweł Sobczak

Koszalin, grudzień 2016

W roku 2009 firma JE Sobczak sp.j. ubiegała się o dotację ze środków UE na zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji opakowań. W 2010 roku, w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, projekt zgłoszony przez firmę JE Sobczak uzyskał bardzo wysokie, trzecie miejsce.

Od 2010 roku, rozpoczęła się realizacja projektu nr WND-RPZP.01.01.02-32-226/09 pt.: “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prostokątnych opakowań z barierowymi etykietami IML dla przemysłu spożywczego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono:

 • Nowoczesną wtryskarkę
 • Nowoczesny manipulator do podawania etykiety
 • Formę

Po wdrożeniu i uruchomieniu, w 2011 roku oferta firmy JE Sobczak sp.j. zwiększyła się o następujący asortyment:

 • wiadro 5l kwadrat z rączką;
 • wiadro 5l kwadrat z rączką + IML;
 • wiadro 5l kwadrat z rączką + IML barierowy;

Jednocześnie, dzięki elastyczności nowej linii produkcyjnej, możliwe stało się ograniczenie kosztów wytwarzania niektórych pojemników, obecnych w ofercie firmy.

W roku 2011 firma JE Sobczak sp.k. uzyskała dotację ze środków UE na rozwinięcie technologii produkcji opakowań barierowych.

Od roku 2012 rozpoczęła się realizacja projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-094/10 pt.: “Uruchomienie produkcji przemysłowej pojemników barierowych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zbudowano nowoczesną halę produkcyjną o podwyższonym standarcie czystości, wyremontowano i zmodernizowano magazyn dostosowywując go do wymagań czystości niezbędnych przy składowaniu pojemników barierowych.

W ramach projektów zakupiono dwie w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne do produkcji pojemników barierowych.

Po wdrożeniu i uruchomieniu, w 2013 roku oferta firmy JE Sobczak sp.k. zwiększyła się o następujący asortyment:

 • wiadro 3l kwadratowe z rączką;
 • wiadro 3l kwadratowe z rączką + IML;
 • wiadro 3l kwadratowe z rączką + IML barierowe;
 • pokrywka kwadratowa;
 • pokrywka kwadratowa + IML;
 • pokrywka kwadratowa + IML barierowa.

Jednocześnie, dzięki elastyczności nowych linii produkcyjnych, możliwe stało się ograniczenie kosztów wytwarzania niektórych pojemników, obecnych w ofercie firmy.

Skip to content